lördag 14 maj 2011

I morgon är det 80 år sedan

de sköt 4 arbetare i Ådalen. Då liksom nu är det högern som styr vårt Sverige. Då gällde det villkoren för arbetarna, nu gäller villkoren för arbetslösa och långtids sjukskrivna alltid är det några som kommer i kläm när högern styr.. Tänk på detta medans du kollar in you tube klippet
För ca 10 år sedan var jag ute som skol informatör åt LO-distriktet och berättade om arbetarrörelsens historia. På en skola i en åk 9 ställde jag frågan om de visste vad Ådalen var känt för historiskt sätt, det blev knäpp tyst tills en tjej räcker upp handen och säger " Var det inte där de  öppnade Sveriges första skidlift. När jag bad om att få titta i deras historie böcker kunde jag konstatera att arbetarrörelsens historia hade fått 3 sidor medans industrialismens utveckling hade fått det fyr dubbla. Till detta skall då tilläggas att boken hade sponsrats av svenskt näringsliv.....

Inga kommentarer: